Lima ka stratehiya nga magpadato nimo sa Internet Marketing nga negosyo. (Visayan Version)

Daghan sa mga tao karun nga nagpadayun lang gihapun ug paningkamot nga makakita ug unsay sekreto sa pagdatu sa pagka Internet Marketer. 

Bisag unsa nalang ang ginabaligya ug ginasudlan nga nagkalain-laing kumpanya. Nga namasin nga mau nana nga produkto o kahigayunan nga muhaw-as sa ilang kapobrehun. 

Ug gigamit na tanan ang pamaagi nga gitudlo sa ilaha sa ilahang upline o kumpanya kung unsaun ang pagmarket sa Internet. 

Pero hangtud karun gamay ra gihapun ang resulta ug ang uban walay bisag sengkomong nga kita sa ilahang ginabuhat onlayn.


Mau nga ang uban ginabasul ang produkto, kumpanya, upline, downline, grupo, pamilya, nasud ug bisag kinsa nalang ang ginabasul sa tanan nga demalas nga nahitabo sa ilahang pagka Internet Marketer. 

Deli naku sila mabasul kung nganung ing-adtu ilang reaksyun. 

Mau nga ang uban ning-undang nalang sa pagka Internet Marketer, ug ningbalik ug nagpokus nalang sa pagka empleyado. Perteng paita diba? Human ka naningkamot ug ning-gasto ug pipila ka buwan ug tuig, walay nahitabo sa mga gihaguan nimu.

Dinhe sa akung post karun, akung ibulgar ang lima ka stratehiya sa pagmarket onlayn nga dili ginasulti sa mga top Internet Marketing Professional. Basi daw nga managhan ang ilang kumpetensiya kung ilang iyagyag ang sekreto sa katawhan. 

Pero sa tan-aw naku nga panahon na para undangun na ang mga walay kwenta nga pamaagi sa pagmarket onlayn ug buhatun ang sakto ug etikal nga pamaagi. 

Pamaagi nga dugay nang ginabuhat sa mga Internet Marketing Gurus, mau nga ningdatu sila ug maayu sa Internet. Basaha ug idapat ninyo dayun ang kining lima ka stratehiya sa inyuhang Internet Marketing nga negosyo.

1. Viral Marketing Strategy

Kini ang usa sa pamaagi sa pagmarket onlayn nga gigamitan ug psychological technique para nga madani ang daghang tao nga basahun ug tan-awun ang mga post, advertisements ug content sa imuhang website o blog. 

Daghang pamaagi ang Viral Marketing ug pwede ni siyang himuon nga kataw-anan, makahadluk, makakurat, makahilak ug makabilib. Pareha kuntahay nga naa kay i-post sa Facebook.

 Imbes nga I-post nimu dayun ang produkto o kumpanya para naay mupalit o mua-pil sa imung negosyo. Dapat nga danihun nimo sila sa mga lahi nimo nga mga post para ilahang i-share, i-post, ug i-tag nila sa ilahang mga kaila onlayn.

Ug daku ang tsansa nga daghang makakita sa imuhang profile ug magka interes sila sa imuha. Ug ilahang tan-awun ug unsa ang imung background, panginabuhi o negosyo kung naa man. Ug naay puruhan nga mag-message sila sa imuha kay nakabatun na sila ug kumpyansa sa imuha. 

Nailhan naka ug daghan nakag mga nagasunod sa imuhang mga social media accounts. Ug dali nalang sa imuha para tanyagan sila sa mga negosyo nimo sa onlayn.

2. Value Marketing Strategy

Ang kini nga strategy usa ni sa mga pinaka epektibo ug sekreto nga ginagamit sa mga Internet Marketers sa tibuok kalibutan. Kini ang ginagamit nila para makahakot ug daghang tao padulong sa produkto o negosyo nga ginatanyag nila. 

Gitawag ni siya nga Value Marketing kay ginahatagan una ug libre nga benepisyo ang mga tao para makabatun sila ug kumpyansa, pagsalig ug pagkaangay ingun usa ka Internet Marketer. 

Daghang paagi para buhatun ang Value Marketing, pwede ipaagi sa paghatag ug libreng e-book, libreng Webinar, libreng Newsletter ug bisag unsa nga nga makahatag ug tubag sa ilang mga pangutana ug problema. 

Pag magsugod na ug daghan ang musalig ug makaangay nimo, dali nalang kaayo ang pagtanyag sa imung mga negosyo onlayn.

3. Content Optimization Strategy

Usa ni nga strategy nga ginabuhat sa mga Internet Marketer nga adunay website o blog. Ang buot ipasabut sa Content Optimization mau ang pag han-ay sa mga website o blog para dali ra makita ug maindex sa Google ang blog nimu. 

Pag naa sa tama nga pagkalugar ang imung blog ug nakita sa Google nga maayo ug daghang pagtulun-an ang makuha sa mga tigbasa sa imung blog. Dal-un sa Google ang imung site sa una nga page sa Google search ug daku kaayu ang tsansa nga makita ug musulod sa imung blog. 

Buot ipasabut nga daghan pud ang makakita sa imung produkto o serbisyo nga gitanyag nimu sa mga tao ug mukita kag daku tungod niini.

4. A/B Testing Strategy

Kini ang klase sa stratehiya nga ginagamit sa mga Internet Marketer nga hilig ug Paid Advertisements. Ang A/B Testing kay ang pag analyze kung asa sa duha, tulo o bisag pila ka campaign sa Paid Advertisements nga naay kita o kusug ang halin. Importante ni siya labina ug daku ang budget nga gigahin sa Internet Marketer sa mau nga Paid Ads. 

Gikahinganlan nga mahibaw-an gyud sa usa ka Marketer ang matag detalye kung asa ang hinay o kusug sa Paid Ads Campaign nga gihimu niya. Ug tungod ani nga pamaagi, daku ang mahimung kitaun sa Internet Markketer.

5. Persuasion Marketing Strategy

Ang Kining stratehiyaa mau ang gipang tigum nga mga nagkalain lain nga mga pamaagi arun sa pagmanipula sa panghuna huna sa usa ka tao arun makumbinsi nga mupalit ug unsa manang imung gitanyag nga produkto o serbisyo sa onlayn. 

Sa sunod naku nga post, akung pagahisgutan ang mga pamaagi ani ug unsaun pag-gana ug unsa ang hinungdan kung nganung epektibo ni nga stratehiya pag-abut sa pagbaligya sa Internet.

Ug dinhe na naku putlon akung post karun nga mau ang lima ka stratehiya nga magpadatu nimo sa Internet Marketing nga negosyo. Ug unta nakahatag kug bisag gamay nga Impormasyun nga makatabang ug makaasenso sa mga Internet Marketers sa tibuok kalibutan.

P.S Gusto ba nimo nga mukita sama sa akua nga walay hago onlayn? Gusto ba nimo nga tabangan tika arun mabati pud nimo ang grasya nga niabot sa akua sukad nga nahimu ko nga Internet Marketer? 

Ug OO ang imung tubag, I-click ni nga link ug uban sa akuang team ani nga programa ug ang maayu niini kay tanan mukita ug walay mahibilin nga maghilak. 

Click Here