Onse ka aspeto sa maayo nga onlayn nga negosyo nga dapat nimung pilion (Visayan Version)

1. Direct Selling  / Affiliate

Kini mao ang paagi sa pagbaligya deretso sa mga mamamalit. Gamay ra ang puhunan ug pwede ka mukita ug daku depende sa kakugi o panahon nga imung igahin ani nga pamaagi nga negosyo.

2. Leverage Marketing Plan

Dapat pwede ka mukita sa bahin sa mga hinaguan o halin sa imung mga tao nga napasulod nimo sa imung negosyo .

3. Internet Based

Dapat nga naka sentro ang imung mga pagpamaligya direkta sa onlayn kaysa oplayn nga pamaagi. Ug tungod ani nga pamaagi, mas mupaspas ug mas daghan ang tao nga makakita ug andam mupalit sa imung mga produkto.

4. International Scope

Ug dapat pwede nimu mabaligya ang imung produkto o serbisyo sa tibuok parte sa kalibutan. Buot ipasabut nga pwede magamit sa ubang nasud ang imung produkto ug dali ra masabtan sa nagkalain laing nasyunalidad.

5. Digital Products

Mas dali ra dal-un ang imung produkto sa bisag asa nga parte sa kalibutan kay tungod kini usa ka digital o deli mahikap nga produkto, apan daku ang katabang nga pwede niya nga mahatag sa matag tao. Ug tungod kay dali ra siya madala bisag asa, wala nay hasul ang pagpadala niini sa mga mamalitay.

6. Residual Income

Dapat matag bulan pwede ka mukita sa bahin sa mga kinitaan o halin sa imung mga tao nga napasulod sa negosyo. Pinaagi sa binulan nga kita ug binulan nga pag subscribe sa imung mga tao sa maung negosyo.

7. Endless Supply

Ug dapat deli ka mahutdan ug produkto or stock nga ibaligya bisa pag pila ka libo ka tao ang mupalit sa imuha sabay sabay matag adlaw.

8. Indemand Products

Importante pud nga daghan ang mupalit or nangita sa imung produkto ug deli ra sabay sa uso ana nga panahon. Kanang produkto nga magamit bisa pag pila ka tuig ang mulabay.

9.  Automated Marketing System

Buot ipasabut nga otomatik na ang pagbaligya sa imung produkto onlayn ug ihatag nalang nimu ang link sa imung website sa mga interesado nga mamalitay. Ug ang sistema na ang bahala nga mu-invite, mu-present ug mu-close sa imung negosyo.

10. Affordable Price

Mas mahimung epektibo ang imung negosyo ug ang presyo sa imung produkto makaya ra sa mga ordinaryo nga masa. Ug para mas dali ra nga mahalin ug mas daghan ang makaangay nini.

11. High Commission

Pinaka importante nga daku ang komisyon nga pwede makuha sa matag affiliate o distributor sa maung negosyo. Ug tungod ani mas mudaghan ang mga tao nga  gusto mupalit ug muapil niini.

So unta nakahatag napud ko ug gamay nga idea sa inyuha ug unsa ang onse nga aspeto sa usa ka maayu nga onlayn nga negosyo nga dapat nimung pilion.

P.S Ug gusto ka nga mukita ug mas paspas ug mas daku sa onlayn, kinahanglan nga bisitahun nimu ang kini nga link. 

 Click Here